Polityka prywatności Biznes Innovation s.c.

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności we wszystkich naszych witrynach w domenach internetowych: biznesinnnovation.com, biznesinnovation.pl, biznesinnovation.eu, cuoud.com, cuoud.eu został przygotowany przez Biznes Innovation s.c., ul. Geodetów 13, 05-270 Marki, NIP 1251621639 (zwaną dalej "Biznes Innovation") w celu:
- podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy ochronie prywatności Klientów i odwiedzających nasze witryny
- udzielenia użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w naszych witrynach

Zapewniamy, że naszym celem jest zapewnienie Klientom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.

Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność naszych Klientów i odwiedzających nasze witryny.

Zastrzegamy jednocześnie, że na naszych witrynach mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Klientom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na polityki prywatności tych stron i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Rodzaj i sposób wykorzystania danych

Biznes Innovation poprzez swoje witryny zbiera jedynie służbowe informacje kontaktowe Klientów-firm, niezbędne do utrzymywania kontaktu biznesowego, realizacji zobowiązań wobec Klientów i przekazywania informacji o swojej ofercie.

Oferta Biznes Innovation jest skierowana wyłącznie do firm, więc gromadzimy jedynie niezbędne służbowe informacje kontaktowe, nie gromadzimy żadnych informacji dotyczących osób fizycznych. Gromadzenie i przetwarzanie danych uzależniamy od zgody wyrażonej przez Klienta.

W ramach naszych witryn są zamieszczane formularze kontaktowe lub zamówieniowe, które umożliwiają klientom złożenie zapytania lub złożenie zamówienia na oferowane przez Biznes Innovation produkty i usługi. Szczegółowy cel zbierania takich informacji jest określony na odpowiednim formularzu.

Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:
- uzyskamy wyraźną zgodę osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
- jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawnych.

Dane przekazane nam niezgodnie z naszą polityką, np. przypadkowe lub dane osób fizycznych, są niezwłocznie i trwale usuwane.

Firma, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

Wykorzystanie plików "cookie" przez witryny Biznes Innovation

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Biznes Innovation korzysta z usług podmiotów trzecich, (np. Google, Facebook, Linkedin), których lista zmienia się. Dostawcy Ci mogą korzystać z plików cookies w ramach swoich polityk prywatności.

Biznes Innovation na swoich witrynach nie korzysta bezpośrednio z plików cookie.

Odwiedzający nasze witryny może zarządzać wykorzystywanymi plikami cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej w/g instrukcji producenta.

Zabezpieczenia przetwarzania informacji

Firma stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do przetwarzanych danych osobowych zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Modyfikacja i usunięcie danych

Biznes Innovation umożliwia Klientom rezygnację z otrzymywania jakichkolwiek informacji i bezpośrednich kontaktów, a także prawo do poprawiania oraz całkowitego usunięcia swoich danych na życzenie. Życzenie te można wyrazić kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub w/g. instrukcji zawartej w uprzedniej korespondencji.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Rozwój naszej działalności, rozwój technologii i zmiany przepisów mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian w zakresie ochrony prywatności. Informacje o tych zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej Firmy.

Kontakt z Biznes Innovation

Prosimy Klientów o zgłaszanie wątpliwości i pytań co do Polityki Prywatności na nasz adres email: privacy@biznesinnovation.com.