Słyszymy: człowiek uczy się całe życie. Ta uniwersalna prawda ma zastosowanie tylko wtedy, jeśli my sami jesteśmy gotowi na nowe doświadczenia. Nikt inny nie jest odpowiedzialny za Twój rozwój jak tylko Ty.

Trenerzy Biznes Innovation są indywidualnymi przewodnikami Twojego rozwoju. Na naszych szkoleniach i warsztatach możesz poznać ciekawe techniki samorozwoju oraz lepiej poznać siebie – swoje mocne strony i te słabsze, które wymagają rozwoju. A wszystko to tylko po to, aby mieć dobre samopoczucie w pracy i w każdej innej dziedzinie swojego życia.

Programy Biznes Innovation dotyczące rozwoju indywidualnego cechują się:
- pracą warsztatową na rzeczywistych przykładach z życia uczestnika,
- zajęciami prowadzonymi w niewielkich grupach w przyjaznej i twórczej atmosferze,
- zastosowaniem narzędzi diagnostycznych – indywidualnych testów umożliwiających samoocenę pod okiem eksperta,
- sesjami omawiającymi wyniki prac indywidualnych,
- przygotowaniem indywidualnych planów działań na przyszłość.

Programy rozwoju indywidualnego realizowaliśmy m.in. dla handlowców i osób kontaktujących się z klientem w firmach o profilu produkcja – sprzedaż detaliczna.

Warsztaty kreatywności zrealizowaliśmy także dla nauczycieli i rodziców szkół niepublicznych.


 

 „JA” OSOBIŚCIE


Samoakceptacja. Zbuduj swoje filary poczucia własnej wartości!

Tolerancja, akceptacja, zaufanie, podziw, fascynacja są to najważniejsze uczucia, jakie towarzyszą nam w tworzeniu relacji z innymi ludźmi. Pamiętajmy jednak o tym, że najbardziej podstawową relacją, jaką tworzymy jest relacja z samym sobą. Dlatego też, aby stworzyć udane związki z innymi ludźmi najpierw pomyślmy o sobie, jako o kimś, kogo właśnie lubimy, podziwiamy, akceptujemy.

Naucz się cieszyć!  Pozytywne podejście do życia- atuty i techniki myślenia pozytywnego.

Niczym się nie martwić – czy to w ogóle możliwe?  Nie, ale czy to też konieczne? Myślenie pozytywne to motyw przewodni rozwoju indywidualnego i pokonywania trudności. Wszystko ma swoje dobre i złe strony, ważne jest, aby to widzieć.

Automotywacja – wystarczy chcieć.

Kiedy w biznesie, czy w życiu, wszystkie klasyczne środki i metody motywacji zawiodą, warto jest sięgnąć do źródeł motywacji, czyli do automotywacji. Każdy ma w sobie ,,leniucha’’. Ważne jest, aby go polubić i wykorzystać w twórczy sposób, aby określić i sprawnie realizować swoje cele.

Praca czy pasja?

Umiejętność godzenia ról zawodowych, prywatnych i rodzinnych jest kolejnym elementem niezbędnym do znalezienia równowagi wewnętrznej. Zamiast toczyć wewnętrzne walki związane z rozterkami życiowymi, uczmy się podejmować decyzje, dokonywać wyborów i realizować cele.

Radzenie sobie ze stresem

Stres! Czy można się z nim zaprzyjaźnić i polubić? Raczej nie. Można go jednak zaakceptować i działać mimo jego siły rażenia. W praktyczny sposób uczymy technik radzenia sobie ze stresem, opieramy się na doświadczeniach uczestników, pokazujemy pozytywny i negatywny wpływ stresu na nasze samopoczucie. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się skutecznych i praktycznych technik relaksacji i radzenia ze stresem.

 „JA” ZAWODOWO


Jak być kreatywnym i myśleć innowacyjnie?

Kreatywności, tak, jak innych tematów, można się nauczyć. W każdym z nas tkwią zdolności twórcze, musimy jedynie zrozumieć i uwolnić proces twórczego myślenia i działania. Odpowiednia metodologia i narzędzia, skutecznie trenowane, pozwalają wyzwalać własną kreatywność i pracować z innymi, tworząc atmosferę kreatywności w zespole czy środowisku.

Prowadzimy także warsztaty dla rodziców i nauczycieli ,,Kreatywność dzieci i młodzieży’’.

Zarządzanie sobą, czyli własna efektywność w każdym wymiarze.

Własna efektywność jest często kluczowa dla osiągania celów zawodowych, celów osobistych i marzeń. Zobaczmy, jak poprawa własnej efektywności wpływa na drogę do realizacji celów.

Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji

W codziennym natłoku informacji i pod presją sprzecznych oczekiwań tracimy wiele czasu, gdy napotkamy problemy. Rozwiązywanie problemów ma jednak swoją metodologię i narzędzia, które, podobnie jak proces podejmowania decyzji, są nieodzowne zarówno w działalności zawodowej jak i życiu prywatnym.

Tworzenie własnego wizerunku

Nasze słowa, gesty, poglądy, wygląd, zachowania w danej sytuacji tworzą nasz wizerunek w oczach innych. Autorem swojego wizerunku jesteśmy my sami. Najważniejsze jest to, żeby wytworzony przez nas własny wizerunek był spójny z nami.

Postrzeganie nas przez innych zależy w dużej mierze od naszego wizerunku. Warto zobaczyć, jak jesteśmy odbierani, jakie są rozbieżności pomiędzy naszymi oczekiwaniami, a rzeczywistością i przygotować swój plan wizerunkowy zgodny z naszymi celami osobistymi.

Sztuka autoprezentacji to kolejny ważny krok do pozostawienia dobrego wrażenia w kontaktach zawodowych. Prezentowanie siebie i swojej oferty towarzyszy nam od początku procesu zawodowego. Sukces osobisty w dużej mierze zależy o tego, jak się zaprezentujemy w danej sytuacji. Zapoznamy Cię z naszym wachlarzem technik autoprezentacji łatwych do wykorzystania na co dzień.

Zdiagnozujemy Twój sposób autoprezentacji – jego dobre i słabe punkty, określimy najbardziej przydatne indywidualne metody prezentowania siebie i idei.

„JA” Z INNYMI

 
Asertywność w życiu osobistym i zawodowym

Często się godzimy na coś, na co wcale nie mamy tak naprawdę ochoty. Wystarczy przecież tylko powiedzieć jedno słowo: NIE!  Wydaje się to takie proste, sztuką jednak jest powiedzieć to słowo w taki sposób, aby nikogo nie urazić i być w zgodzie z samym sobą. Dlaczego to takie trudne?

O stawianiu granic dla swojej przestrzeni osobistej, wewnętrznej walce miedzy chęcią osiągnięcia popularności i bezwzględnej akceptacji, a zgodą z samym sobą, odwadze wypowiadania swojego zdania i dbania o swój wizerunek, porozmawiamy z Wami na naszych warsztatach.

Jak zachować się asertywnie w rozmowie z szefem, koleżanką i kolegą, w relacji z klientem, rodzicem?

Jak umieć poprosić o coś, co nie jest łatwe, domagać się czegoś, co nam się należy w sposób asertywny?

Jak odmówić wykonania działania, z którym się nie zgadzamy, wyrazić swoją opinię, która nie zawsze jest pochlebna?

Na te pytania aktywnie znajdziesz odpowiedzi na naszych zajęciach.

Warto zainwestować w umiejętności asertywne będące podstawa naszego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia.

Wywieranie wpływu

Dążenie do celu i jego osiąganie wymaga interakcji z innymi. Musimy przedstawiać swoje racje, motywować do zaplanowanych działań, często postawić na swoim. W każdej interakcji poddajemy się wpływowi otoczenia i jednocześnie sami wywieramy wpływ na innych ludzi. Poznajmy skuteczne mechanizmu wywierania wpływu. Dowiedzmy się o mechanizmach manipulacji, o swoich martwych punktach we współpracy z ludźmi i pułapkach oceny innych i przez innych.

Otwarta komunikacja

O komunikacji nigdy za wiele, przecież jest ona podstawą każdej interakcji. Tym razem przedstawiamy proces komunikacji w oryginalny sposób, polegający na pokazaniu jej skuteczności w różnych procesach biznesowych. Źle zakomunikowana ocena pracownika, błędy komunikacji niewerbalnej podczas negocjacji mają wpływ na powodzenie Twoich działań.

http://www.biznesinnovation.com/rozwoj-indywidualny