Dobry zespół to skarb każdego menadżera. Stworzenie zgranego zespołu i zarządzanie nim to wyrafinowana umiejętność.  We współpracy z nami poznasz metody, techniki i narzędzia budowania zespołu, zarządzania nim, rozwoju jego członków.  Sztuką jest posiadanie zespołu o wyjątkowym charakterze, który będzie gotowy do podejmowania wyzwań.

BUDOWA  ZESPOŁU


Tworzenie zespołu

Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, kogo potrzebujesz w swoim zespole – ludzi, o jakich osobowościach i jakich umiejętnościach.  Drugim zaś diagnoza, kto już jest w zespole, kogo warto zatrzymać a komu przypisać inną rolę. Do realizacji tych zadań pomocne są profesjonalne narzędzia, które jednoznacznie określą potencjał członków zespołu i wskażą obszary do rozwoju. Dzięki temu osiągniesz efektywną pracę w zespole. Określamy konstelację członków zespołu.

Siła zespołu tkwi w odpowiednim podziale ról, zaś dobrze działający zespół świadczy o jego liderze.

Udostępniamy pakiet narzędzi do pracy z zespołem i w zespole, pomocny do przydziału ról adekwatnego do potrzeb, indywidualnych oczekiwań oraz kompetencji.

Fazy życia zespołu

Dobry zespół jest przygotowany na zmiany w otoczeniu i zmiany priorytetów.
Wspólnie analizujemy następujące fazy pracy zespołowej:
- zespół w kryzysie,
- zarządzanie zmianą,
- integracja zespołu.

Motywacja zespołu

Motywowanie to nic innego, jak rozbudzanie wiary we własne siły i podtrzymywanie chęci działania.

    ·         Przedstawiamy 102 sposoby motywowania innych
    ·         Omawiamy zachowania i sytuacje, które demotywują członków zespołu
    ·         Wyjaśniamy psychologiczne mechanizmy motywacji
    
·         Informacja zwrotna, jako źródło motywacji innych

 

ROZWÓJ KOMPETENCJI ZESPOŁU


Indywidualne kompetencje członków zespołu diagnozujemy za pomocą fachowych narzędzi. Pomagamy określić, jaki potencjał tkwi w każdym uczestniku zespołu, czy przypisane członkom zespołu zadania i odpowiedzialność są zgodne z ich oczekiwaniami oraz możliwościami. Sporządzamy matrycę kompetencji aktualnie posiadanych i tych wymaganych. Oferujemy szereg aktywnych programów rozwijających indywidualne kompetencje kluczowe dla pracy w grupie, np. prowadzenie spotkań i prezentacji, pozytywne podejście do rozwiązywania problemów, czy też podejmowanie decyzji.

Wykorzystujemy proces coachingu, jako metodę rozwoju zespołu. Uczymy przydatnych technik i metod z zakresu coachingu, które mogą być samodzielnie stosowane w codziennej pracy. Podkreślamy znaczenie kultury pozytywnego podejścia do wyzwań, jako podstawowej wartości zespołu.

ZARZĄDZANIE  ZESPOŁEM 2.0


Innowacyjny program rozwijający i motywujący doświadczonych liderów biznesu. Najlepszym podsumowaniem było stwierdzenie jednego z pracowników, którego szef wziął udział w naszym warsztacie: „szef zmienił się nie do poznania”.

Jest to doskonała okazja do spojrzenia na siebie przez pryzmat roli, jaką pełnimy i w jakiej się jawimy innym. Czas przyswoić fakty na swój temat i wyciągnąć wnioski, jeśli chcesz być profesjonalnym szefem. A chcesz, prawda?

Doskonalenie zarządzania zespołem

Proponujemy warsztatowe podejście do podstawowych umiejętności zarządzania zespołem. Podstawą jest umiejętne ustalenie celów i ich delegowanie, kaskadowanie, a potem ewaluacja i ocena. Komunikacja w zespole jest bardzo istotna, a kierujący zespołem i jego ludzie korzystają na co dzień z metodologii właściwego udzielania informacji zwrotnej. W dobrym, rozwijającym się zespole stosuje się narzędzia o coachingu, aby udoskonalać kompetencje i umiejętności.

Program porusza zagadnienia budowy zespołu, motywacji, procesu zmiany, a ponad wszystko pomaga odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jestem szefem i jakim jestem szefem.

Rekrutacja

Mistrzowski program szkolenia do rekrutacji pracowników. To, kogo będziesz miał w swoim zespole zależy głównie od Ciebie. Nie oddawaj odpowiedzialności innym za pozyskiwanie swoich pracowników. Ty wiesz najlepiej, z kim chcesz pracować i osiągać cele zawodowe. Do swojego zespołu powołaj najlepszych!

Rekrutacja nie jest tylko zadaniem Human Resources. To obowiązek każdego przełożonego.

Nasz program rekrutacyjny adresowany jest do wszystkich szefów szerokiego spektrum biznesu. Uczymy rekrutować metodą ukierunkowaną na pozyskiwanie osób w pełni pasujących do określonych ról zawodowych. Dzięki praktycznym narzędziom możemy stwierdzić, który z kandydatów najbardziej pasuje do danego stanowiska. Przedstawiamy pułapki złej rekrutacji, wpływ procesu rekrutacji na motywację pracowników i wyniki działalności zawodowej.

http://www.biznesinnovation.com/rozwoj-zespolu