prośba o kontakt            szkoleniaKompetentny i zadowolony pracownik jest źródłem sukcesu firmy. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW to główny czynnik ich satysfakcji z pracy.

Propozycja specjalistycznych warsztatów przeznaczonych dla pracowników firm, które chcą zadbać o  ich skuteczność i zaangażowanie w miejscu pracy

  • komunikacja interpersonalna w środowisku pracy

  • radzenie sobie ze stresem

  • efektywność własna i motywacja

  • asertywność w pracy

  • profesjonalny wizerunek pracownika.
Coaching to proces doskonalenia tych kompetencji, które chcemy rozwijać w pracowniku. Dzięki pomocy doświadczonego coach’a wydobywamy, kształtujemy i wzmacniamy pożądane umiejętności. Zanim jednak to nastąpi, doprecyzowujemy oczekiwania kierownictwa wobec sesji coachingowych. Wykorzystujemy standardy sprzedaży obowiązujące w danej organizacji lub proponujemy dodatkowe/inne kryteria.

Coaching​ to planowany proces, podczas którego pracownik rozwija swoje umiejętności i kompetencje poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę oraz systematyczną informację zwrotną. Jest to forma wspierania ludzkiego potencjału, polegającego na wydobywaniu z ludzi tego, co w nich najlepsze.​


Celem naszych sesji coachingowych jest wzmocnienie oraz wsparcie klienta w obszarze zmiany i rozwoju.


Coaching sprzedażowy
Skierowany do osób zajmujących się sprzedażą (doradców, sprzedawców, konsultantów). Ma na celu rozwinięcie umiejętności sprzedażowych coachowanego i zwiększenie jego skuteczności sprzedaży.Coaching manadżerski
Skierowany do kadry zarządzającej, menadżerskiej i kierowniczej.Coaching biznesowy
Ukierunkowany na rozwój sprawności biznesowej, praca nad celami i rezultatami biznesowymi.Coaching personalny
Związany z rozwojem i zmianach w życiu prywatnym oraz osiąganiu równowagi między życiem zawodowym i osobistym.