prośba o kontakt            szkoleniaCel szkolenia


Wzrost efektywności kadry kierowniczej poprzez rozwój umiejętności określania celów i efektywnego zarządzania sobą i zespołem w procesie realizacji celów.Twoje korzyści ze szkolenia


  • Poznasz metody zarządzania pracownikami

  • Zdiagnozujesz swój styl zarządzania

  • Nauczysz się prowadzić konstruktywne rozmowy z pracownikamiGłówne zagadnienia


  • Rola Managera Sprzedaży

  • Profil skutecznego Managera zespołu sprzedażowego

  • Proces efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym

  • Motywowanie pracowników dostosowane do sytuacji w zespole

  • Zarządzanie sprzedażą - wykorzystanie potencjału zespołu w procesie sprzedaży

  • Kontrolowanie, a  monitorowanie realizacji celów sprzedaży

  • Efektywne zarządzanie sobą i swoim czasem - efektywny proces planowania i wyznaczanie celów w kontekście wyników sprzedażowychGrupa docelowa


Program skierowany do kadry zarządzającej zespołem sprzedażowym.