prośba o kontakt            szkolenia


Cel szkolenia


Rozwój umiejętności skutecznej komunikacji z zespołem i prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami.



Twoje korzyści ze szkolenia


 • Poznasz struktury różnych typów rozmów z pracownikami

 • Dowiesz się jak budować swój autorytet i wizerunek w oczach pracowników

 • Nauczysz się prowadzić konstruktywne rozmowy z pracownikami



Główne zagadnienia


 • Struktury rozmów z pracownikami

  • Rozmowa motywująca

  • Rozmowa rekrutacyjna

  • Rozmowa oceniająca

  • Rozmowa korygująca

  • Rozmowa dyscyplinująca

  • Rozmowa zwalniająca

  • Rozmowa coachingowa

 • Przydatne zwroty i komunikaty wykorzystywane podczas rozmów z pracownikami

 • Błędy i pułapki rozmów z pracownikami

 • Emocje i stres oraz jak sobie z nimi radzić



Grupa docelowa


Program skierowany do kadry zarządzającej zespołem pracowników.