prośba o kontakt            szkolenia
 

Cel szkolenia

Rozwój umiejętności skutecznej komunikacji i prowadzenia rozmów z pracownikami.


Twoje korzyści ze szkolenia

 • Poznasz struktury różnych typów rozmów z pracownikami

 • Dowiesz się, jak budować swój autorytet i wizerunek w oczach pracowników

 • Nauczysz się prowadzić konstruktywne rozmowy z pracownikami


Główne zagadnienia

 • Struktury rozmów z pracownikami

  • Rozmowa zawierająca konstruktywną informację zwrotną

  • Rozmowa motywująca

  • Rozmowa rekrutacyjna

  • Rozmowa oceniająca

  • Rozmowa korygująca

  • Rozmowa dyscyplinująca

  • Rozmowa zwalniająca

  • Rozmowa coachingowa

 • Przydatne zwroty i komunikaty wykorzystywane podczas rozmów z pracownikami

 • Błędy i pułapki rozmów z pracownikami

 • Emocje i stres -  jak sobie z nimi radzić


Grupa docelowa

Program skierowany do osób zarządzających pracownikami.