prośba o kontakt            szkolenia

  

Cel szkolenia

Rozwój umiejętności i metod potrzebnych do sprawnego zarządzania zespołem pracowników, zwiększania jego efektywności i potencjału poszczególnych jego członków.


Twoje korzyści ze szkolenia

 • Poznasz metody zarządzania pracownikami

 • Zdiagnozujesz swój styl zarządzania

 • Nauczysz się prowadzić konstruktywne rozmowy z pracownikami


Główne zagadnienia

 • Rola i wizerunek Managera - budowanie autorytetu

 • Profil skutecznego Managera zespołu

 • Lider, Manager, Coach - podobieństwa i różnice wynikające z ról

 • Kluczowe funkcje Managera

  • planowanie i wyznaczanie zadań

  • delegowanie zadań i odpowiedzialności

  • motywowanie i coaching

  • kontrolowanie i monitorowanie

  • ocena i udzielanie informacji zwrotnej

  • rozwiązywanie konfliktów w zespole

 • Prowadzenie rozmów z pracownikami - typy osobowości pracowników a style komunikacji

 • Style zarządzania zespołem

 • Efektywny proces zarządzania zespołem

 • Błędy w zarządzaniu zespołem pracowniczym

 • Asertywność w zarządzaniu zespołemGrupa docelowa

Program skierowany do kadry zarządzającej zespołem pracowników.https://sites.google.com/a/biznesinnovation.com/pl/szkolenia/szkolenia-dla-tsl