Program szkolenia

1. Budowanie efektywnego zespołu
 • potencjał pozyskiwania pracowników
 • atrakcyjność miejsca pracy w oczach pracowników
 • określenie profilu kandydata a skuteczna rekrutacja
 • cele indywidualne a cele zespołu
 • matryca kompetencji zespołu
2. Rola i kluczowe funkcje Managera
 • planowanie i wyznaczanie celów
 • organizowanie
 • delegowanie
 • motywowanie i szkolenie
 • kontrolowanie
 • ocena i informacja zwrotna
 • rozwiązywanie konfliktów
3. Techniki zarządzania pracownikami
 • style zarządzania
 • zarządzanie zespołem przez cele
 • coaching pracowników
 • metody wspierania pracownika w rozwoju
 • delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • egzekwowanie realizacji zadań
 • konstruktywny feedback
 • ocena pracownika
4. Dostosowywanie działań motywacyjnych do konkretnej osoby
 • motywowanie członków zespołu - pozafinansowe sposoby motywowania pracowników
 • metody identyfikacji potrzeb pracowników i ich indywidualnych motywatorów
 • czynniki motywujące i demotywujące pracowników
 • sposoby wpływania na wzrost zaangażowania i wydajności pracownika
5. Asertywność w zarządzaniu pracownikami
 • typy osobowości a style komunikacji
 • najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy motywującej, oceniającej
 • rozwiązywanie konfliktów w zespole
6. Efektywne zarządzanie sobą i swoim czasem
 • analiza obecnego stylu pracy
 • efektywny proces planowania i wyznaczania celów
 • priorytetyzacja zadań wg Macierzy Eisenhowera
 • identyfikacja złodziei czasu i innych obszarów możliwych do zmiany
 • metody eliminacji złych nawyków
 • błędy i pułapki w procesie zarządzania sobą


Do kogo kierujemy szkolenie

Warsztaty kierujemy do osób, które w swojej pracy zarządzają pracownikami i zespołem, kadry zarządzającej jak i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.


Co możesz zyskać uczestnicząc w szkoleniu

Celem szkolenia jest wzrost efektywności kadry kierowniczej poprzez rozwój umiejętności kluczowych w strategicznym zarządzaniu pracownikami. Dzięki uczestniczeniu w warsztatach przede wszystkim:
 • dowiesz się jak budować efektywny zespół
 • poznasz metody zarządzania pracownikami
 • zdiagnozujesz swój styl zarządzania
 • nauczysz się prowadzić konstruktywne rozmowy z pracownikami

Przydatne informacje

Szkolenia z cyklu "Strategiczne zarządzanie pracownikami" organizujemy w formie warsztatów zamkniętych. 

Czas trwania: 1 lub 2 dni

Wielkość grupy: do 14 osób

Termin i miejsce szkolenia:  uzgadniane z klientem; 
 tel. +48 22 246 4092 e-mail: trainings@biznesinnovation.com

Metody szkolenia: szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z aktywnym udziałem wszystkich uczestników, z wykorzystaniem realnych sytuacji branżowych

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat będący potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności.

https://sites.google.com/a/biznesinnovation.com/pl/szkolenia/szkolenia/nasz-zespol-trenerow