prośba o kontakt            szkolenia


Cel szkolenia


Rozwój kompetencji zarządzania zespołem sprzedażowym, zwiększania jego efektywności i potencjału poszczególnych jego członków.

Twoje korzyści ze szkolenia


 • Poznasz metody zarządzania pracownikami

 • Zdiagnozujesz swój styl zarządzania

 • Nauczysz się prowadzić konstruktywne rozmowy z pracownikami

Główne zagadnienia


 • Budowanie wizerunku firmy w oczach klientów i pracowników - podstawy Employer Brandingu

 • Rola i autorytet kierownika sklepu

 • Style zarządzania w zależności od pokoleń pracowników

 • Samoocena indywidualnych kompetencji managerskich   

 • Funkcje kierownika sklepu

  • rekrutacja i budowanie zespołu

  • planowanie ​i wyznaczanie zadań

  • delegowanie zadań​ i odpowiedzialności

  • motywowanie członków zespołu - metody zmniejszające rotację pracowników

  • kontrolowanie, a monitorowanie pracy zespołu i realizacji celów sprzedaży

  • ocena ​i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

  • rozwiązywanie konfliktów​ w zespole

 • Proces efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym

Grupa docelowa:


Program skierowany do kadry kierowniczej salonów sprzedaży firm z sektora retail - branży modowej.


http://pl.biznesinnovation.com/szkolenia/szkolenia-fashion