Portfolio szkoleń Biznes Innovation

Szkolenia są prowadzone w formie warsztatów, z zastosowaniem ciekawych i nowoczesnych metod aktywnych. Program i zakres szkoleń  jest każdorazowo dostosowywany do aktualnych potrzeb klienta i charakteru branży. Dbamy, aby szkolenia nie tylko dostarczyły wiedzę, rozwinęły wymagane umiejętności, ale także o budowanie właściwej postawy uczestników do przedstawianych innowacji. Dostarczamy materiały  z gotowymi narzędziami i arkuszami, testami oraz szablony, które będą mogły być wykorzystane przez uczestników w ich  pracy zawodowej.

Szkolenia są przeznaczone dla grup 8-14 osobowych, typowy czas trwania to 1-2 dni. Każde szkolenie zawiera blok indywidualnych spotkań trenera z uczestnikami, podczas których omawiane są pomysły wdrażania zdobytych na szkoleniu wiedzy i umiejętności oraz wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości i udzielanie osobistego feedbacku.
 
 


Z
A
R
Z
Ą
D
Z
A
N
I
E

TYTUŁ OPIS CZAS
PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA MAŁEGO BIZNESU Jak zatrudniać pracowników? Cykl modułów do wyboru: każdy moduł trwa 1 dzień
Jak delegować zadania?
Jak korygować zachowania pracowników?
Jak motywować pracowników?
Jak rozwiązywać konflikty w pracy?
Jak rozmawiać z pracownikiem o jego osiągnięciach lub porażkach?
Jak rozmawiać z zespołem?
Jak zbudować zespół?
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Istota zmiany 2 dni
Rozpoznawanie potrzeby zmiany
Mechanizmy procesu zmiany
Etapy wprowadzania zmiany
Zwolennicy i przeciwnicy zmian
MODEROWANY WARSZTAT: SESJA STRATEGICZNA DLA ZARZĄDU I KIEROWNICTWA Funkcje: Moderatora, Facilitatora, Trenera i Biznes Coach’a 1 dzień
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW Tworzenie własnego zespołu  
Role zespołowe  
Cele indywidualne a cele zespołu  
Metody rozwiązywania konfliktów w grupie  
KOMUNIKACJA Zasady zdrowej komunikacji  2 dni
Wystąpienia publiczne  
Język ciała, emocje w komunikacji  
Co i w jaki sposób zakomunikować  

Z
A
S
O
B
Y

L
U
D
Z
K
I
E

PLANOWANIE ŚCIEŻEK KARIERY Diagnoza organizacji i stanowisk 2 dni
Mapa stanowisk i ścieżek rozwoju  
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Funkcje celów 1 dzień
Ustalanie właściwych celów  
Delegowanie   
Kaskadowanie celów  
Monitoring realizacji celów  
OCENA PRACOWNIKÓW I UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ Przedmiot oceny 2 dni
Kryteria oceniania  
Kalibracja ocen  
Arkusze ocen  
Zasady i formy udzielania informacji zwrotnej  
ZARZĄDZANIE TALENTAMI Poszukiwanie, rozwój i utrzymanie talentów 2 dni
MOTYWACJA PRACOWNIKÓW   Co nas motywuje i demotywuje w działaniu? 2 dni
Narzędzia motywowania  
REKRUTACJA NIE TYLKO DLA HR Rekrutacja – zadanie każdego menadżera 2 dni
Sposoby rekrutowania  
Narzędzia do rekrutacji  
Zestawy pytań  
Selekcja ukierunkowana  
Jak zatrudnić i utrzymać najlepszych?  

S
P
R
Z
E
D
A
Ż

MECHANIZMY PROCESU KUPNO – SPRZEDAŻ Cechy handlowca, cechy kupca 2 dni
Motywy kupna i sprzedaży
Sposoby sprzedawania i negocjacje
Trudności w procesie sprzedaży
Kilka słów o zakupoholizmie
  Techniki i narzędzia sprzedaży 2 dni
CO I JAK SPRZEDAWAĆ Relacje z klientem
  Rozwój handlowców
  Negocjacje
WYWIERANIE WPŁYWU                   I ASERTYWNOŚĆ Zasady wywierania wpływu na ludzi   
Mechanizmy i narzędzia wpływania na zachowania innych  1-2 dni
Mechanizmy nieulegania wpływom innych, zachowania asertywne  
  Mechanizmy coachingu  
SYSTEM COACHINGU  Narzędzia do prowadzenia coachingu w sprzedaży
W SPRZEDAŻY Umiejętności coach'a w sprzedaży
   
  TRAIN THE TRAINER W SPRZEDAŻY Funkcja trenera 2 dni
  Osobowość trenera
  Metodologia pracy trenera i jego warsztat pracy
    Indywidualny test predyspozycji trenerskich  
       

P
R
A
C
A

 N
A
D

S
O
B
Ą

TYTUŁ OPIS CZAS
TWÓJ OSOBISTY PRZEWODNIK ROZWOJU Jak pokonać słabości? 2 dni
Cele, dążenia i priorytety  
Role, jakie pełnię w swoim życiu  
Diagnoza mocnych i słabych stron  
Twój psychologiczny autoportret  
Osobisty program rozwoju  
TRENING SAMOAKCEPTACJI I POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚĆ Oferujemy diagnozę Twoich mocnych i słabych stron w oparciu o indywidualne testy i ich omówienie przez ekspertów 2 dni
Wskazujemy obszary do rozwoju i sposoby oraz narzędzia do wykorzystania
Każdy ma wstęp na autostradę sukcesu  
STRES! PORADŹ SOBIE Z NIM Nie walcz ze stresem tylko poradź sobie z nim 1-2 dni
Mechanizmy działania w stresie  
Praktyczne narzędzia radzenia sobie ze stresem  
Indywidualna tolerancja poziomu stresu – diagnoza  
Typowe i nietypowe metody relaksacji  
PRACA CZY PASJA? UMIEJĘTNOŚĆ GODZENIA RÓL ZAWODOWYCH, PRYWATNYCH I RODZINNYCH Stawianie i realizacja celów 1 dzień
Balans ról życiowych
Metody podejmowania indywidualnie słusznych decyzji
Rozterki, zarządzanie konfliktem wewnętrznym
ZARZĄDZANIE SOBĄ  Skuteczność własna 1 dzień
  Twoje cele do osiągnięcia
  Sukcesy i porażki
  Samodyscyplina
KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ Kreatywności można się nauczyć 2 dni
Poszukiwanie nowych rozwiązań
Potencjał twórczy uczestników
Techniki tworzenia nowych pomysłów
Twórcza postawa w życiu i w pracy
PROWADZENIE SPOTKAŃ I PREZENTACJI Techniki prowadzenia spotkań  2 dni
Zasady prezentacji
Cechy prezentera
Co z tą tremą?
Wystąpienia publiczne
ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU OSOBISTYM I ZAWODOWYM Co to znaczy być asertywnym?  
Umiejętności społeczne  1-2 dni
Ustalanie granic własnego terytorium  
Asertywność, a dobre samopoczucie  
Czas powiedzieć NIE!  
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI Problem czy wyzwanie? 2 dni
Pułapki myślenia w kategorii problemów
Podstawy mediacji
Sztuka priorytetów
Matryca decyzyjności
Metody szukania wyjścia z labiryntu
Metody i narzędzia podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
TWORZENIE WIZERUNKU I AUTOPREZENTACJA Rola własnego wizerunku w osiąganiu celów  1 dzień
Twój wizerunek to nie tylko pierwsze wrażenie
Zadbaj o swój profesjonalizm
Zasady autoprezentacji
Sztuka marketingu swoich działań 
AUTOMOTYWACJA Efekty braku motywacji: zwlekanie, odkładanie na później, omijanie wyzwań, przerywanie podjętych działań, występowanie tzw. uczucia długotrwałego zmęczenia 1 dzień
Analiza przyczyn Indywidualnych
Metody automotywacji
NAUCZ SIĘ CIESZYĆ!  ATUTY I TECHNIKI MYŚLENIA POZYTYWNEGO Myślenie pozytywne, jako motyw przewodni rozwoju indywidualnego i pokonywania trudności 2 dni
Pozytywne aspekty najtrudniejszych sytuacji
Wymiana doświadczeń uczestników warsztatu
Pułapki negatywnego podejścia do rozwiązywania problemów
Narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów z uśmiechem!

 

 

 
pl.biznesinnovation.com/szkolenia